Nyttig

Pakkereiseloven

I de aller fleste tilfeller vil du oppleve at pakkereisen går knirkefritt og du kan nyte ferien uten bekymringer. Hvis du derimot skulle være misfornøyd gir pakkereiseloven deg rettigheter for alle tjenester som går inn under definisjonen pakkereiser. Hvis ikke pakkereisen svarer til reklamen eller reiseselskapets lovnader står du i posisjon til å klage. Nedenfor har vi samlet noen viktige elementer i pakkereiseloven.

Viktige elementer i pakkereiseloven

 • Pakkereisen skal være i samsvar med det som er opplyst på forhånd. Det er levrandørens ansvar at evt. underlevrandører (f.eks. leiebil, fotballbilletter osv.) leverer de varer de skal.
 • Det er levrandørens ansvar at man får tilstrekkelig opplysninger om vaksiner, visum og forsikringer hvis dette er nødvendig for reisen.
 • Levrandøren skal tilby muligheten for å bestille avbestillingsforsikring ved bestilling.
 • Hvis det skjer endringer som fører til vesentlig ulempe for deg som forbruker i tidspunktet mellom bestilling og avreise, skal du kunne avbestille pakkereisen kostnadsfritt.
 • Hvis desinasjonen blir utsatt for katastrofer (krig, naturkatastrofer etc.) de siste 14 dagene før avreise har du rett til å avbestille reisen vederlagsfritt.
 • Du skal ha rett til å avbestille reisen inntil 30 dager før avreise uten grunn mot et mindre gebyr.
 • Levrandøren har ikke rett til å øke prisen med mer enn 10% og ikke de siste 20 dager før avreise. Økninger utover dette gjør at du kan avbestille reisen gratis.
 • En annen person du velger har rett til å overta din plass på reisen hvis du skulle bli forhindret fra å reise.
 • Det skal alltid spesifiseres hvilke ting det skal betales ekstra for. Hvis ikke annet er oppgitt skal alle deler av pakkereisens innhold være inkludert slik at ingen ekstrakostnader tilkommer.
 • Levrandøren har rett til å forsøke å utbedre eventuelle mangler du måtte påpeke underveis. Du mister sjansen til å klage i etterkant hvis du ikke opplyser om dine mangler i løpet av turen. Klarer ikke tilbyder å bedre situasjonen underveis kan du ha krav på kompensasjon eller avslag i prisen.
 • Dårlig vær og mindre lokale mangler/ulemper som bortfall av vann i korte perioder, noe støy fra barer/andre hoteller i nærheten etc. gir ingen rett til erstatning.
 • Hvis noe er spesifisert og garantert for ved bestilling, f.eks. utsikt ut over havet, har du rett på dette når du ankommer. Er dette ikke garantert/spesifisert har du ingen rett på et slikt rom.
 • Det er vanskelig å få medhold i klager hvor man bestiller uspesifisert reise. Med mindre man blir tvunget til å bo sammen med fremmede av motsatt kjønn mot din vilje vil du sjelden få medhold for ulemper underveis. Pakkereise.net anbefaler deg derfor å ikke bestille uspesifiserte reiser.

Levrandøren = tilbyderen av pakkereisen. F.eks. Expedia, eBookers, StarTour osv.

Slik klager du på pakketuren

På stedet

 • Gi beskjed til arrangør og/eller hotellet/tilbyder av tjeneste for å forsøke å løse dine problemer.
 • Ta vare på alle kvitteringer/bilder/bevis på det du klager på.
 • Du må alltid gi uttrykk for dine klager på stedet for å ha mulighet til å få medhold i etterkant.

Ved hjemkomst

 • Sett deg grundig inn i hvilke rettigheter du har før du klager.
 • Send inn en skriftlig klage til levrandøren av reisen så fort som mulig, senest 4 uker etter hjemkomst.
 • Kontakt forbrukerrådet ved tvil eller for å få råd.
 • Bring saken inn for reklamasjonsnemda hvis du føler deg urettferdig behandlet av lavrandøren.

Nyttige lenker

Pakkereiser.no